محوطه سازی

یک دستگاه همه کاره با بیش از 170 تجهیز جانبی برای حفاری و زیر و رو کردن خاک، حمل و نقل مواد حجیم، کندن و مسطح سازی خاک، آماده سازی خاک و آماده سازی زرساخت پیاده رو ها.

سری جدید ظرفیت بالابری بیشتر و انعطاف پذیری بالایی را فراهم کرده است.

این ماشین میتواند ضمن بارگیری به  کمپرسی‌های بزرگ، آجر و بسته های بلوک و پالت ها را بدون توجه به وضعیت زمین، حمل کند.

به دلیل طراحی خاص بدنه و وجود سیستم DBS (Dynamic Block System(  این ماشین میتواند روی چمن، زمینهای هموار، پیاده رو ها و سایر فضاهای حساس بدون ایجاد کمترین آسیبی، حرکت کند.